آرشیو برچسب ها: سوراخ كردن جمجمه

قدرت‌مندترین کامپیوتر شناخته شده جهان (مغز انسان) ـ قسمت سوم

Hands holding two hemispheres of human brain

از اخلاط چهارگانه تا سلول عصبی (عناصر تشکیل دهنده ذهن) تمدن‌های اولیه به صورتی گسترده از «جراحی» به روش سوراخ کردن جمجه (یعنی برداشتن قسمت‌هایی از استخوان جمجمه) (Trepanation) برای دسترسی به مغز استفاده می کرده‌اند. این نکته نشان می‌دهد. فرهنگ‌های باستانی مغز را بعنوان عضوی مهم به رسمیت می‌شناخته‌اند، اما این بدان معنا نیست که انسان‌های ماقبل تاریخ، ارتباطی […]

ادامه مطلب